FUNDAȚIA NAȚIONALĂ A TINERILOR MANAGERI

Dumbrava Roșie 2

București

(+4) 021 31 83 874

Contact

Luni - Vineri 9:00 - 17:00

Program

Educația, esențială în succesul digitalizării IMM-urilor în Era Inteligenței Artificiale

Într-o lume în continuă schimbare, caracterizată de avansul rapid al tehnologiei și ascensiunea inteligenței artificiale, digitalizarea a devenit esențială pentru supraviețuirea și prosperitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Cu fiecare zi care trece, apar noi aplicații și soluții digitale care pot transforma modul în care aceste firme își conduc afacerile. În acest context, educația și formarea devin cheia pentru implementarea cu succes a digitalizării în cadrul IMM-urilor.

Digitalizarea în era Inteligenței Artificiale

Ascensiunea tehnologiilor avansate, precum inteligența artificială (IA), analiza datelor și automatizarea proceselor, schimbă chiar în acest moment paradigma de funcționare a afacerilor. IMM-urile care adoptă aceste tehnologii pot câștiga un avantaj competitiv semnificativ. Cu toate acestea, pentru a beneficia de aceste avantaje, este necesar ca angajații să fie familiarizați și capabili să utilizeze aceste unelte digitale complexe.

Importanța educației în implementarea digitalizării

Educația este esențială în acest proces de transformare digitală. Câteva motive:

1. Îmbunătățirea competențelor tehnice

Implementarea cu succes a digitalizării implică învățarea și stăpânirea unor competențe tehnice. Angajații trebuie să fie capabili să lucreze cu software-uri și aplicații complexe, să înțeleagă concepte precum IA și să fie capabili să analizeze și să interpreteze datele. Cursurile specializate pot ajuta la dezvoltarea acestor competențe esențiale.

2. Creșterea eficienței și productivității

Digitalizarea poate aduce o creștere semnificativă a eficienței și productivității în cadrul IMM-urilor. Când angajații sunt bine pregătiți în utilizarea uneltelor digitale, procesele devin mai rapide și mai eficiente. Acest lucru permite IMM-urilor să ofere produse și servicii de calitate superioară și să își servească clienții mai bine.

3. Adaptabilitate la schimbare

Tehnologia avansează rapid, iar mediul de afaceri se schimbă constant. Educația continuă permite angajaților să rămână adaptați la aceste schimbări. Cursurile de actualizare în domeniul digitalizării îi ajută să fie mereu la curent cu cele mai recente tehnologii și să adapteze rapid afacerea la noile cerințe ale pieței.

Cursurile de competențe digitale în era Inteligenței Artificiale

În prezent, există numeroase resurse educaționale și cursuri specializate care vizează dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților IMM-urilor. Aceste cursuri acoperă o gamă largă de subiecte, de la introducerea în conceptele de bază ale digitalizării până la instruirea în utilizarea uneltelor avansate de IA.

Fundația Națională a Tinerilor Manageri (FNTM) este un exemplu de organizație care oferă astfel de cursuri în România. Proiectul lor “Angajați performanți, întreprinderi competitive!” oferă IMM-urilor oportunitatea de a se pregăti pentru viitor prin educație digitală.

Digitalizarea este esențială pentru supraviețuirea și succesul IMM-urilor în era inteligenței artificiale. Educația și formarea continuă sunt investiții esențiale pentru a asigura că angajații sunt pregătiți să profite de oportunitățile pe care le aduce digitalizarea. Prin urmare, IMM-urile ar trebui să acorde o atenție deosebită dezvoltării competențelor digitale ale personalului lor și să se implice în programe de formare pentru a-și asigura un loc solid în viitorul digital.

Activitățile fundației