Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Start-up URBAN, un proiect european pentru AFACERI de SUCCES 15-02-2018


 

Vă ajutăm să deveniți stăpânii propriilor afaceri!
 
Selectăm 54 de proiecte de noi afaceri în orașe din cele 6 județe transilvănene ale Regiunii Centru, pe care le finanțăm individual cu maximum 39.000 euro.
 
7 experți din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu vă vor sprijini direct să deveniți antreprenorii performanți ai propriilor vise.
 
Timp de trei ani , Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM (lider de consorțiu), Municipiul Alba Iulia, SC EDUKADO SRL și Asociația pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Companiilor - APRSC (parteneri) vor derula acest proiect ce are trei etape.
 
 

I.  Educația antreprenorială a peste 300 persoane din cele 6 județe din centrul țării. Termen limită pentru înscriere la programele de formare: 21 aprilie 2018

 

- 6 conferințe județene de informare și încurajare a antreprenoriatului (martie - aprilie 2018);

- Cursuri gratuite de formare în competențe antreprenoriale cu acreditare ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări), pentru minim 312 persoane selectate dintre cele înscrise (mai - august 2018);

- Programe e-Learning FNTM de educație antreprenorială gratuite, la alegere între Antreprenor și Întreprinzător în turism, pentru minim 120 de persoane selectate în proiect (mai - august 2018);

- Concursul de planuri de afaceri și selectarea a 54 de planuri de afaceri, care urmează a fi susținute prin granturi (august - noiembrie 2018);

- Stagii de practică în organizații cu obiect de activitate similar cu cel al afacerilor ce vor fi înființate prin proiect, pentru cei 54 de beneficiari (decembrie 2018 - ianuarie 2019).

 

II. Acordarea de consultanță-mentorat și a 54 de granturi pentru implementarea planurilor de afaceri selecționate în etapa anterioară
 

- Consultanță-mentorat pentru rafinarea planurilor de afaceri selectate (ianuarie - iulie 2019);

- Accelerator de afaceri - tabără de antreprenoriat de 2 zile (ianuarie 2019);

- Kit de înființare a afacerii: metodologia legală și fiscală necesară deschiderii afacerii;

- Înființarea în mediul urban, cel târziu în luna iunie/iulie 2019, a celor 54 de afaceri cu profil non-agricol, care să aibă în cel mult 6 luni de funcționare minimum 2 angajați fiecare;

- Acordarea celor 54 de granturi de până la 39.000 de euro, implementarea planurilor de afaceri și monitorizarea afacerii, de către administratorul de grant, în primul an de funcționare. După înființare, se acordă o primă tranșă de maxim 75%. Tranșa finală reprezentând diferența până la valoarea totală se acordă după ce beneficiarul dovedește realizarea din activitatea curentă, în termen de 12 luni, de venituri reprezentând minimum 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul nerespectării acestor condiții, tranșa finală nu va putea fi acordată.

 

III. Asigurarea sustenabilității celor 54 de noi afaceri, după primul an de funcționare
 

- După finalizarea primului an de funcționare a noilor afaceri (perioada finanțării), timp de 6 luni, administratorii de granturi vor întreprinde acțiuni de monitorizare/dezvoltare a activității și de sprijinire a sustenabilității celor 54 de noi afaceri;

- După aceste 6 luni de asistare a sustenabilității, cele 54 afaceri vor trebui să respecte în continuare pentru cel puțin alte 12 luni angajamentele asumate (funcționarea afacerii în mediul urban, cu cel puțin doi angajați etc);

- Cercetare calitativă și cantitativă a evoluției celor 54 de noi afaceri și publicarea broșurii de cercetare.

 


Contactați-ne dacă doriți să înființați o afacere non-agricolă în orașe din Regiunea Centru, aveți domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural în județele Regiunii și ați absolvit cel puțin ciclul gimnazial.

 

Județul Alba

Sebastian Băeșan (Municipiul Alba Iulia)

E-mail: sebastian.baesan@apulum.ro

Tel: 0727895077

 

Județul Brașov

Sabina Milcoveanu (APRSC)

E-mail: sabina.milcoveanu@cumpararesponsabil.ro

Tel: 0737032505

 

Județul Covasna

Emőke Csata (SC EDUKADO SRL)

E-mail: emoke.csata@metodica.ro

Tel: 0744138085

 

Județul Covasna

Mihai Viseroiu (APRSC)

E-mail: mihai.viseroiu@cumpararesponsabil.ro

Tel: 0728108239

 

Județul Harghita

Tünde Csata (SC EDUKADO SRL)

E-mail: tunde.csata@metodica.ro

Tel: 0744138085

 

Județul Mureș

Răzvan Vlasiu (FNTM)

E-mail: razvan.vlasiu@fntm.ro

Tel: 0734449194

 

Județul Sibiu

Claudia Elena Pilat (FNTM)

E-mail: claudia.pilat@fntm.ro

Tel: 0745861220

 


Denumirea oficială a proiectului este „Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării”, cod 104643, proiect co-finanțat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020.

Proiectul „Start-up Plus - Antreprenoriat Urban în Centrul Țării” se desfășoară pe o perioadă de 36 luni, respectiv 22 ianuarie 2018 - 21 ianuarie 2021, în Regiunea Centru (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu) și are drept obiectiv general dezvoltarea antreprenoriatului în regiunea Centru, prin creșterea nivelului de educație antreprenorială a minimum 312 persoane, sprijinirea înființării a 54 afaceri cu profil non-agricol în mediul urban și crearea a minimum 108 noi locuri de muncă. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.367.049,19 lei dintre care valoare eligibilă nerambursabilă FSE 11.328.462,16 lei și valoare eligibilă neramburabilă din Bugetul național 1.987.908,46 lei.