Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

RURAL-Antreprenor 31-05-2012

Vezi Oferta Programului de Educaţie RURAL-Antreprenor

Fundaţia Naţională a Tinerilor Manageri - FNTM, în calitate de partener principal, a implementat cu succes proiectul strategic RURAL-Antreprenor, în perioada iunie 2010 - mai 2012, în parteneriat cu organizaţiile S.C. SIVECO România SA, PROJOB GmbH Germania, Formastur S.A. Spania şi Asociaţia Euro<26 România.

Obiectivul general al proiectului RURAL-Antreprenor este dezvoltarea culturii antreprenoriale şi creşterea expertizei în vederea îmbunatăţirii abilitatilor, cunoştinţelor şi comportamentului managerial pentru mici sau viitori întreprinzători, în special tineri, din mediul rural, din regiunile Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Bucureşti-Ilfov (23 judeţe), ce pot genera dezvoltare locală şi ocupare prin dezvoltarea afacerilor.

Grupul ţintă al proiectului a fost compus din cca. 2200 de întreprinzători sau viitori întreprinzători din mediul rural, în special tineri, care pot genera dezvoltare locală şi oportunităţi de ocupare prin dezvoltarea propriilor afaceri din regiunile Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Sud şi Bucureşti-Ilfov cu vârsta peste 18 ani, absolvenţi minim de liceu sau şcoală profesională.

Regiuni vizate: 
Nord-Vest (judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Satu-Mare, Maramureş, Sălaj)
Vest (judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş)
Sud-Vest (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea)
Sud (judeţele Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman)
Bucureşti-Ilfov (judeţul Ilfov)

Obiectivele proiectului RURAL-Antreprenor  au fost cu mult depăşite prin acţiuni specifice precum:


Acordarea de consultanţă managerială personalizată pentru peste 600 întreprinzători pentru iniţierea unei afaceri sau dezvoltarea afacerii existente, pentru creşterea competitivităţii lor pe piaţă şi creşterea economiei locale, prin crearea a 12 Help-Desk-uri (HD), cu 24 experţi locali (noiembrie 2010 – mai 2012)

Organizarea a 23 de conferinţe locale, pentru peste 1500 mici sau viitori intreprinzatori din mediul rural din 23 de judete din regiunile tinta; promovarea spiritului antreprenorial si a bunelor practici nationale si internationale, cu scopul imbunatatirii performantei si dezvoltarii afacerii lor; cooptarea la conferinte a 100 decidenti din APL, CCIA, patronate  (februarie 2011 – aprilie 2011).

Conceperea si realizarea unei cercetari cantitative si calitative asupra nevoilor de formare si consultanta ale intreprinzatorilor si a celor care doresc sa initieze o afacere, din mediul rural din regiunile tinta si publicarea brosurii Antreprenoriat Rural 2011, cu rezultatele cercetarii.

Desfasurare Program de educatie antreprenoriala in format e-Learning - Instruirea si consilierea a cca. 800 manageri, mici sau viitori intreprinzatori, printr-o platforma e-Learning, de consultanta si networking, cu 7 module de curs Firma si mediul economic, Antreprenoriat si inovare, Managementul afacerii, Marketingul afacerii, Finantele si contabilitatea afacerii, Comunicare si negociere, IT pentru afaceri. Organizarea a 30 de sesiuni de traninig in cadrul Programului.

Promovarea afacerilor prin o platforma e-Business upgradata pentru beneficiarii selectati din toate regiunile si o platforma e-Commerce (solutie completa de magazin online). Peste 2500 de afaceri promovate pe platforma e-Business si peste 300 in magazinul online e-Commerce.

Analizei-diagnostic pentru 20% din afacerile participantilor la cursurile e-Learning, consultanta personalizata si realizarea unor solutii IT-software integrat pentru managementul afacerii si suportul deciziei, pentru 30 de afaceri selectate.

Conferinta de absolvire a Programului e-Learning si diseminare a rezultatelor proiectului pentru peste 300 de beneficiari din tara, in aprilie 2010, in Bucuresti.

10 Emisiuni TV cu povesti de succes din antreprenoriatul rural, difuzate la TVR.

 

Proiectul a vizat îmbunătătirea cunoştinţelor şi abilitatilor manageriale si de marketing ale actualilor si viitorilor intreprinzatori, precum si ale angajatilor lor din mediul rural, susţinand tinerii, adaptarea la mediul economic în schimbare şi la provocările globalizării.

Beneficiile majore ale proiectului pentru grupul ţintă: instruirea şi consultanţa personalizată, crearea reţelei de cooperare şi networking între întreprinzători, urmărind transferul de bune practici, iniţierea de parteneriate şi generând dezvoltare locală, cu efecte pe termen lung.

RURAL-Antreprenor este o iniţiativă complementară proiectului strategic Rural-Manager, cofinanţat din FSE, implementat de FNTM în perioada 2009-2010 în celelalte 3 Regiuni de dezvoltare ale României Sud-Est, Centru şi Nord-Est (18 judete).

Proiectul strategic “RURAL-Antreprenor”, selectat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - POSDRU, cofinanţat din Fondul Social European, "Investeşte în oameni!". Proiectul are o valoare de circa 20.1 milioane lei şi are contractul de finanţare POSDRU/83/5.2/S/59596.

Proiectul a fost implementat cu succes şi în prezent este în perioada de sustenabilitate,
Programul de educatie Rural-Anteprenor fiind studiat de persoane interesate de dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, din Romania dar şi din Republica Moldova.


Fundatia Nationala a Tinerilor Manager - FNTM
Manager de Proiect Marius Bostan
E-mail: antreprenor@fntm.ro 
Tel:  +4021 318 38 74
Fax: +40318 145 925

"RURAL-Antreprenor" pe: WebFacebookTwitterYoutube