Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

MICESA - Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitatile marginalizate din Municipiul Alba Iulia 18-03-2021

 

Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA este un proiect implementat de Municipiul Alba Iulia, care vine în sprijinul comunităților marginalizate din oraș, prin măsuri ce au ca scop incluziunea socială și reducerea sărăciei. Proiectul este derulat de Municipiul Alba Iulia, printr-un parteneriat solid cu șase organizații. 
 

Activităţile proiectului s-au derulat în Alba Iulia și au vizat trei comunităţi marginalizate (non-romă): „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente), Goldiş (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite) și Pâclişa (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare). MICESA s-a adresat unui grup țintă de 600 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială.

 

Serviciile furnizate de experții proiectului sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc și au avut ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului.


 25 de preşcolari au primit sprijin din partea experților proiectului pentru participarea la educaţia timpurie, astfel fiind îndeplinite condițiile optime pentru acumularea abilităților și cunoștințelor specifice. Alți 75 de elevi (clasele V-VIII) au rumat programe de tip „Şcoală după Şcoală”. Elevii au fost pregătiți suplimentar la Limba română, Matematică, Limbi moderne, TIC. Ambele măsuri au ca scop, pe termen mediu și lung, reducerea abanadonului școlar, creșterea nivelului educațional la nivel local, prin urmare reducerea ratei șomajului pentru tinerii absolvenți. Se înțelege de la sine că o pregătire mai bună și orientată către cerințele pieței municii duce la o dezvoltare economică și socială locală durabilă.


Asistența medicală a fost o componentă importantă a proiectului. Serviciile de asistență medicală comunitară au ca scop reducerea mortalității infantile, creșterea numărului de persoane înregistrate la medicul de familie, acces la programele naționale de sănătate etc. De îngrijire la domiciliu au beneficiat vârstnicii şi persoanele cu boli cronice (fizice, psihice, mentale sau senzoriale) care prezintă dependență și au o capacitate limitată de a se deplasa la spital.


O activitate continuă și repetitivă, derulată de către experții proiectului, a fost cea de recrutare, informare și consiliere profesională. Astfel, cel puțin 350 de persoane, din totalul de 600, au cunoscut avantajele integrării pe piața muncii, drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului etc.

Pentru creșterea abilităților și competențelor profesionale, prin proiect s-au organizat cursuri de formare profesională, finalizate cu diplome de calificare ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări). Pe termen lung, măsura va crește atât nivelul de trai al persoanelor calificate, cât și al membrilor familiilor acestora și implicit al comunităților din care fac parte. Beneficiarii au fost informați de experții proiectului despre locurile de muncă vacante și condițiile de ocupare a acestora. Prin proiect s-au organizat două burse a locurilor de muncă, cadrul ideal de întâlnire a cererii și a ofertei. 


Prin proiect s-au desfășurat și acțiuni de consiliere și asistență antreprenorială și particularizată pe nevoile celor care intenționează să realizeze activități independente. S-au înființat 15 structuri economice, ai căror beneficiari sunt persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile amintite. Măsura a implicat înființarea de noi locuri de muncă, dar și asigurarea unor venituri stabile și mai bune.


Pornind de la principiul că o locuință adecvată este una sănătoasă, prin proiect s-au făcut și lucrări de igienizare și/sau renovare a unor locuințe din comunitățile amintite.
 

Asistența juridică a fost de asemenea o componentă importantă a proiectului. Experții proiectului au oferit sprijin pentru reglementarea actelor de naştere, identitate, proprietate, de stare civilă, precum și obţinerea drepturilor de asistenţă socială (înregistrare copii, înscrieri la şcoală, asigurări de sănătate, etc).


Prin proiect s-a înființat un Centru Comunitar de Intervenții Integrate, destinat măsurilor directe adresate grupului țintă. Fiecare dintre cele 600 de persoane din grupul țintă a beneficiat de cel puțin două măsuri de sprijin: educație, servicii socio-medicale, ocupare, antreprenoriat, condiții de locuit și, după caz, reglementarea actelor de identitate.
 

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“,  cu o durată de 36 de luni, a fost derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Valoarea totală a proiectului este de 20,5 milioane lei. Suma nerambursabilă este de 19,7 milioane de lei, iar diferența o reprezintă contribuția Municipiului Alba Iulia.
 

Proiectul MICESA este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.
 

În cadrul proiectului MICESA, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM promovează educația și inițiativele antreprenoriale. În prima etapă a proiectului, FNTM organizează o conferință de motivare a persoanelor interesate de începerea unui proces de educație antreprenorială și de demararea unei afaceri, oferă consultanță personalizată și acces la programe de formare ANC în Competenţe antreprenoriale, dar și la Programe e-Learning de management și antreprenoriat, pentru peste 40 de persoane participante în proiect.


Ulterior, FNTM va oferi subvenții pentru 5 dintre cele 15 planuri de afacere selectate prin concurs la nivelul proiectului și va monitoriza demararea și buna derulare a acestor start-up-uri.

 

15 afaceri finantate cu cate 25.000 de euro, prin proiectul MICESA
 

Contact consultant antreprenorial FNTM Alba Iulia, în vederea participării la componenta de antreprenoriat a proiectului (conferință de motivare antreprenorială, cursuri de antreprenoriat și management, Programe de educație e-Learning, concurs planuri de afaceri din cadrul proiectului):


Claudia Pilat

claudia.pilat@fntm.ro

0745.861.220