Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Lansare proiect Competențe pentru Ocupare in mediul rural din regiunea Bucuresti-Ilfov 30-05-2014

Asociația Națională a Consultanților în Agribusiness a început derularea proiectului “Compețente pentru Ocupare”, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Asociația Naționala a Consultanților în Agribusiness – ANCA în parteneriat cu Centrul de Analiză și Inovare Economico-Socială – CAIES a început în data de 31.03.2014 derularea proiectului “Competențe pentru Ocupare”. 

 

Proiectul se va derula pe o perioadă de 18 luni până în septembrie 2015 și are ca scop dezvoltarea durabilă a comunităților rurale din regiunea București-Ilfov prin promovarea activităților în domenii non – agricole.

Un număr de 500 persoane vor beneficia de servicii de orientare profesională, de cursuri de calificare în  diverse ocupații și cursuri în vederea dezvoltării capacității antreprenoriale și manageriale.

 

În cadrul proiectului vor fi oferite persoanelor din mediul rural următoarele tipuri de servicii:

·         Servicii de consiliere și orientare profesională– un număr de 500 persoane vor fi consiliate în vederea  autocunoașterii personale, conștientizării aptitudinilor și interesului ocupațional

 

·         Servicii de formare profesională – vor fi organizate urmatoarele tip-uri de cursuri:

- Cursuri de formare în ocupații non agricole–un număr de 350 persoane vor participa la cursuri de formare în domenii non agricole

- Cursuri interactive pentru dezvoltarea capacităților antreprenorialeși manageriale– un număr de 100 de persoane vor participa la cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale

- Cursuri de inițiere în competențe informatice – un număr de 100 persoane vor participa la cursuri de dezvoltare a competențelor IT

 

·         Servicii de consiliere și asistență antreprenorială – dinamizarea rețelei de afaceri prin crearea unui număr de 20 entități economice

 

Conferința de lansare a proiectului a avut loc în data de 30 mai 2014, ora 14.00, la sediul Centrului de Analiză si Inovare Economico-Socială.

 

Persoanele interesate de mai multe detalii despre proiect pot contacta pe expertul logistica-comunicare Mihai Masinistru, la  email: mihai@caies.ro, tel: 0744.389.975 .