Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte achizitie produse de mobilier 06-05-2011

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a unor produse de mobilier, conform specificatiilor tehnice prevazute in Documentatia pentru ofertanti.

 

Sursa de finantare este proiectul „Intreprinzatori in Turism – Pensiuni in Romania”, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/92/3.1/64346.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Specificatiile tehnice ale produselor trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti.

 

Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata prin email: alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 12.05.2011, ora 11.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail la adresa alexandru.popescu@fntm.ro.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

Marius Raul Bostan

Presedinte