Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Dezvoltare Locala 01-03-2014
tg mures.jpg
Pentru a ajuta guvernantii si oamenii de afacere sa examineze consecintele economice ale politicilor alternative, FNTM realizeaza:
 
• Strategii de dezvoltare locala 
• Sondaje, analize de impact asupra mediului politic si economic local  
• Prognoze de dezvoltare
 
Elaborarea strategiilor de dezvoltare locala
 
FNTM, in parteneriat cu IHS Romania, au realizat impreuna cu Consiliul Judetean Alba „Strategia de dezvoltarea a judeţului Alba pentru perioada 2007-2013”. FNTM a elaborat secţiunile „Dezvoltare economică” şi „Demografie şi servicii publice”. (aprilie 2006-octombrie 2007)
 
• FNTM a acordat consultanta in elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Economică, Socială şi Urbană în Contextul Dezvoltării Durabile a Oraşului Predeal” (aprilie 2006-octombrie 2007)
 
• FNTM a oferit consultanta in elaborarea „Strategiei de Dezvoltare Economică, Socială şi Urbană în Contextul Dezvoltării Durabile a Municipiului Alba Iulia” (martie 2004-martie 2005)Studii socio – economice si studii de fezabilitate
 
Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri furnizeaza asisteta tehnică în elaborarea de studii socio - economice, de fezabilitate şi marketing, asistenţă managerială pentru companii şi municipalităţi. FNTM a furnizat asistenţă managerială la peste 50 de companii private.
Studii dezvoltate de FNTM:
 
• Studiul „Barometrul administratiei publice locale din judetul Alba” realizat in perioada martie-aprilie 2007 prin sondarea opiniei publice din 22 de orase si comune
 
• Studiul „Analiza nevoilor locale” pentru mediul de afaceri din judetul Alba desfasurat in ianuarie 2007 prin implementarea de chestionare in 22 de companii din judet
 
 
Dezvoltarea Sistemului EFOG (Generatorul Electronic al Iniţiativelor de Dezvoltare)
 
Contractor: Consiliul Judetean Alba (4.04. 2008 – 04.01.2009) - proiect pilot
Consortiul format din SC Fatimex RoConsulting SRL, SC VMB Partners SA si Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri are ca scop oferirea de sprijin si servicii de specialitate in vederea implementarii si derularii unui program informatic generator de proiecte de dezvoltare pentru sprijinirea strategiei de dezvoltare locala pe termen lung.
 
Scopul Sistemului EFOG, Generatorul Electronic al Iniţiativelor de Dezvoltare, este să susţină administraţia publică, antreprenorii, organizaţiile non-guvernamentale, biserica şi populaţia în dezvoltarea unei gândiri comune, care va duce la formularea şi dezvoltarea unor proiecte eligibile pentru finanţări ale UE şi nu numai. Sistemul EFOG va susţine generarea de proiecte in mod participativ, managementul proiectelor, precum şi implementarea şi monitorizarea strategiei de dezvoltare. Sistemul conţine o interfaţă publică şi una internă:
Interfaţa publică de comunicare interactivă şi informare permanentă, va oferi oportunitatea ca orice membru al comunităţii să îşi poată exprima ideile sale de dezvoltare, să identifice sursele de finanţare şi temele de dezvoltare locală.
Interfaţa internă se constituie ca un birou virtual al experţilor în dezvoltare locală. Aceasta va permite dezvoltarea proiectelor, creând posibilitatea editării documentelor, conectării partenerilor, încărcării a noi surse de finanţare, actualizării/ operaţionalizării strategiei de dezvoltare şi realizării tuturor celorlalte activităţi ce sunt legate de gestionarea proiectelor.
Sistemul EFOG este un instrument simplu de utilizat, care va eficientiza gestionarea şi managementul proiectelor de dezvoltare locală, constituindu-se ca element de utilitate publica.