Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Deși absorbția Fondurilor Europene e extrem de mică, România a primit de la UE cu 30 de miliarde € mai mult decât a contribuit 13-02-2018

România a primit, în cei 11 ani de la aderarea la UE, fonduri europene de 45,7 miliarde de euro şi a plătit către bugetul Uniunii 15,3 miliarde de euro, având un sold pozitiv de 30,4 mi­liarde de euro, scrie Ziarul Financiar.

Acestea sunt toate sumele primite – subvenţii agricole, fonduri de dezvoltare rurală şi fonduri structurale, după cum reiese din ultimele date ale Ministerului Finanţelor privind absorbţia fon­durilor europene din 2007 până la finalul lui 2017. 37,1 miliarde de euro au fost primiţi pe cadrul financiar multianual 2007- 2013 şi 8,6 miliarde de euro pe cadrul financiar multianual 2014 – 2020. 

În exerciţiul financiar trecut, 17 miliarde de euro au fost absorbiţi pe fondurile structurale, 7,7 miliarde de euro au fost fondurile pentru dezvoltare rurală şi pescuit, 7,6 mi­liarde de euro au însemnat subvenţiile agricole şi 3,4 miliarde de euro au fost fonduri de „preaderare“ şi alte fonduri.

Pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020 cele 8,6 miliarde de euro primite sunt împărţite astfel: 3 mld. euro sunt subvenţiile agricole, 2,37 mi­­liarde de euro sunt fondurile pentru dez­voltare rurală şi 2,65 miliarde de euro reprezintă fondurile structurale (în aceste sume fiind cuprinse şi prefi­nanţările).

Anul trecut România a primit de la UE 1,2 miliarde de euro, fonduri structurale (o altă statistică a Mi­nisterului Dezvoltării vorbeşte de rambursări de 1,1 miliarde de euro), 1,5 miliarde de euro fonduri pentru dezvoltare rurală şi 1,8 miliarde de euro subvenţii agricole. Contribuţia României la bugetul UE a fost de 1,5 miliarde de euro.

Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Fondurilor UE, rata de absorbţie pe fondurile structurale, pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, a fost la 19 ianuarie 2018 de 4,8% (1,1 mld. euro).

Cei mai mulţi bani au fost luaţi de Programul Operaţional Regional Infrastructura Mare – 858 de milioane de euro (9,1% rata de absorbţie). Programul pentru IMM-uri a primit 83 de milioane de euro (83% rată de absorbţie), PO Compe­titivitate a primit 59 de milioane de euro (4,4% rată de absorbţie), în vreme ce PO Capital Uman, cu o alocare de 4,3 miliarde de euro, nu a luat niciun ban.

Celelalte programe au o absorbţie mediocră.