Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Centru de terapie ocupationala infiintat prin proiectul Alba Iulia 360 30-10-2018

 

Terapia ocupațională oferă copiilor metode variate, activități plăcute, distractive, pentru a îmbogăți deprinderile cognitive, fizice și motorii și pentru a spori încrederea în sine. Cu ajutorul terapiei ocupaționale, un copil cu probleme în dezvoltare va învăța să interacționeze cu membrii familiei și să dezvolte relații sociale cu alți copii și parteneri de joc. Dezvoltarea copilului cu dificultăți, prin terapie ocupațională, îmbracă mai multe forme: terapia prin învățare, ocupații recreative (ludoterapia), activități artistice (arterapie), sportive sau manuale (ergoterapia).

 

Centrul de terapie ocupațională a fost înfiinţat prin proiectul Alba Iulia 360, în cartierul Bărăbanţ, în luna august şi este frecventat în prezent de 26 de copii, cu vârste de până la 7 ani.

 

Preşcolarii au fost selectaţi de experţii proiectului din comunităţile ţintă ale acestuia: Zgura, Partoș, Trandafirilor, Barbu Lautăru, Ciocârliei – Pompieri. Centrul este în responsabilitatea Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, partener în proiect. Specialiştii responsabili de activităţile directe cu copiii sunt: expertul socio-educativ, psihologul și  doi terapeuți ocupaționali.

 

Activităţile socio-educative derulate în centru îmbracă forma unor ateliere cu caracter deschis: pentru activități manuale, de expresie, cantece, dansuri, confecționare obiecte artizanat, ergoterapie, informatică, jurnalism etc. Tot aici, vor fi organizate expoziții, în scopul valorificării potențialului creativ, a creșterii stimei de sine și a sentimentului de utilitate socială al beneficiarilor direcţi ai proiectului. Activitățile de terapie ocupațională se realizează în funcție de nivelul dezvoltării copilului, stabilit în urma unei evaluări inițiale realizate de psiholog. Ulterior, se realizează sesiunile de terapie ocupațională pe grupe de 4-5 copii și respectiv ședințe individuale de terapie ocupațională și de consiliere psihologică. La finalul activităților de terapie ocupațională, copiii își vor forma deprinderi de autonomie personală și socială, sporindu-se gradul individual și social de adaptabilitate.

 

 

Serviciile furnizate în cadrul proiectului Alba Iulia 360 sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, vor avea ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului. Conjugate, aceste măsuri vor avea ca rezultat schimbarea modului de viață pentru zeci de familii din comunitățile amintite. Cele mai multe dintre serviciile gratuite ale proiectului sunt în derulare.

 

Condițiile concrete de acces, etapele ce trebuie urmate, dar și perioada în care au loc le puteți afla de la experții implicați în activitatea de recrutare: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

 

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639), cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria" Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting România SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială. Valoarea totală a proiectului este de aproape 25,2 milioane lei, din care contribuția nerambursabilă este 24,3 milioane, iar 807.983 lei este contribuția Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.