Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Cabinet medical si spalatorie publica, amenajate prin proiectul MICESA 03-05-2019

 

O componentă importantă a proiectului Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cea de înfiinţare a unui Centru Comunitar de Intervenții Integrate în Alba Iulia.

 

Amplasamentul propus este situat pe strada Arnsberg, nr. 34A. Prin proiectul MICESA aici vor fi amenajate o spălătorie publică de haine şi un cabinet medical și se va realiza accesul aferent.

 

În Centru se vor derula servicii gratuite pentru beneficiarii direcţi ai proiectului, respectiv familii din comunităţile Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente),  Goldiş (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite); și Pâclişa (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

 

În cadrul documentației tehnice, proiectantul investiției a propus unele modificări la construcția existentă pe strada Arnsberg, nr. 34A, în care acum funcţionează Centrul de servicii sociale „Sf. Maria”, respectiv:

 

  • recompartimentarea unei părți a Centrului;
  • amenajarea tuturor funcțiunilor necesare unei bune desfășurări a activităților propuse;
  • modificarea instalațiilor utilitare în acest scop;
  •  finisaje interioare și exterioare potrivit funcțiunilor propuse;
  • montarea unor tâmplării interioare și exterioare potrivite;
  • accesibilizarea spațiilor existente pentru persoane cu handicap locomotor.

 

Clădirea va fi dotată şi cu un sistem de panouri fotovoltaice, ce va contribui la reducerea costurilor de întreţinere a imobilului.

 

Valoarea totală a investiției este de 260.982,40 lei fără TVA, iar costurile sunt suportate din bugetul proiectului MICESA.

 

Licitaţia pentru atribuirea lucrărilor menţionate mai sus este în derulare.

 

MICESA, proiect cu servicii integrate

Serviciile furnizate de experții proiectului MICESA sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, au ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului. Toate serviciile sunt gratuite.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“  este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Detalii concrete legate de înscrierea în proiect obţineţi de la experții: Livia ISTRATE: 0720-450887; Cristina BOC: 0753-115506; Petronela ȘERBAN: 0752-476357.