Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Alba Iulia 360: Servicii gratuite pentru cinci comunități marginalizate 01-03-2018

 

 

Proiectul „Alba Iulia 360“ se adresează unui grup țintă de 560 de persoane aflate în risc de  sărăcie şi excluziune socială din cinci comunităţi marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populaţie aparţinând  minorităţii  rome: Zgura, Partoş, Trandafirilor, Barbu Lăutaru, Ciocârliei-Pompieri. Comunitățile sunt situate atât la periferie, cât și în centrul municipiului.

 

Serviciile gratuite furnizate prin proiect sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera medicală, socială, profesională, educațională, juridică etc. Vorbim de servicii de îngrijire medicală la domiciliu, sprijin pentru obținerea drepturilor de asistență socială, încurajarea tinerilor să învețe o meserie, pregătirea adulților prin programe de formare profesională în meserii cerute pe piața muncii. Experții proiectului vor selecta copii pentru sesiuni de terapie  ocupaţională, programe de educație parentală, dar și elevi  pentru programe de tip „Şcoală după Şcoală”. Prin proiect se vor face și lucrări de igienizare și/sau renovare a unor locuințe din cele cinci comunități.

 

Zeci de familii din cele cinci comunități vor avea o cu totul altă viață la sfârșitul proiectului, dacă luăm în calcul paleta de servicii gratuite destinate lor: îngrijire medicală la domiciliu; sprijin pentru rezolvarea problemelor cu actele de identitate și/sau proprietate; ajutor pentru obținerea drepturilor de asistență socială; implicarea elevilor în programul „Școală după școală“;  sprijinirea tinerilor să învețe o meserie;  pregătirea adulților pentru piața muncii prin programe de formare profesională; pregătire de specialitate și sprijin financiar pentru înființarea de afaceri;  lucrări de igienizare și/sau renovare a unor locuințe din cele cinci comunități. Fiecare persoană va beneficia de minimum două măsuri de sprijin (educaţie, ocupare, servicii socio-medicale, antreprenoriat, condiţii  de  locuit, reglementarea actelor de identitate).

 

Recrutarea pentru serviciile gratuite ale proiectului este în derulare. Condițiile concrete de acces, etapele ce trebuie urmate, dar și perioada în care au loc le puteți afla de la experții implicați în activitatea de recrutare: Ioana Ciornei – 0754/847955; Robert Bandi – 0751/364020; Ovidiu Boc – 0766/365725; Geanina Chirilă – 0742/522992; Camelia Crișan – 0740/487596.

 

Proiectul „Alba Iulia 360“(cod POCU/18/4/1/101639)cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria" Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting Romînia SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială.

 

Valoarea totală a proiectului este de aproape 25,2 milioane lei, din care contribuția nerambursabilă este 24,3 milioane, iar 807.983 lei este contribuția Primăriei Municipiului Alba Iulia.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.