Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Proiectul ALBA IULIA 360 oferă servicii gratuite și asistență comunităților marginalizate din Alba 12-04-2018

 

Proiectul „Alba Iulia 360” urmărește să îmbunătățească situația a minimum 560 persoane din cele cinci comunitățile marginalizate, dintre care mai mult de jumătate aparțin minorității rome din municipiu.
 

Cei 11 parteneri ai consorțiului vor furniza in cadrul proiectului Proiectul „Alba Iulia 360“ (cod POCU/18/4/1/101639) servicii de creștere a accesului la educație și pe piața muncii, de susținere a antreprenoriatului, furnizare de servicii medico-sociale, de îmbunătățire a condițiilor de locuit și oferă  asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate / de proprietate.
 

Proiectul se întinde pe 3 ani, fiind derulat de Municipiul Alba Iulia, în parteneriat cu: Liceul de Arte ,,Regina Maria" Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Filiala de Cruce Roșie a Județului  Alba, Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Alba, Fundația PAEM Alba, DAD EXPERTISE S.R.L., BPI Management Consulting România SRL, INTRATEST S.A., Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială. 

 

În mod particular, Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM organizează în vara 2018 o conferință de motivare a persoanelor interesate de începerea unui proces de educație antreprenorială și de demararea unei afaceri, oferă acces la programe de formare ANC de Inițiere în Competenţe antreprenoriale și la Programe e-Learning de management și antreprenoriat, va oferi consultanță personalizată în antreprenoriat  și subvenții pentru 3 dintre cele 10 planuri de afacere selectate prin concurs la nivelul proiectului.

 

 

Cine poate participa la activitățile proiectului?

 

Proiectul se adresează unui număr de 560 de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială din 5 comunități marginalizate ale Municipiului Alba Iulia, în care există populație apartinând minoritătii rome, respectiv Comunitatea Zgura, Comunitatea Partoș, Comunitatea Trandafirilor, Comunitatea Barbu Lăutaru, Comunitatea Ciocârliei – Pompieri, din care:

 

- 130 copii și tineri din care, 50 de copii cu vârste cuprinse între 0-7 ani participanți la sesiuni de terapie ocupațională, realizate și după finalizarea proiectului pentru o perioada de 7 luni în perioada de sustenabilitate, și 80 de copii cu vârste cuprinse între 6-17 ani participanți la Programul Școala după Școală, urmată de 7 luni de sustenabilitate;

- 90 persoane beneficiare de servicii socio-medicale dintre care: 64 de persoane cu dizabilitati sau boli cronice care le limitează activitățile zilnice și 26 de pensionari care se confruntă cu probleme de sănătate, urmate de 7 luni de sustenabilitate;

- 340 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala recrutate si consiliate profesional din care:

- 240 formate profesional în meserii cerute pe piața muncii, 15 persoane inactive participante la programele de ucenicie și 85 de persoane participante la cursul de competențe antreprenoriale, activități ce vor continua 7 luni în perioada de sustenabilitate;

- 185 persoane vor fi consiliate mi din punct de vedere antreprenorial, activitate ce va continua și în perioada de sustenabilitate timp de 7 luni.

 

Toate cele 560 de persoane din cele 5 comunități marginalizate cu populație de etnie romă aflate în risc sărăcie și excluziune socială vor beneficia de asistență juridică în vederea reglementării actelor de naștere, identitate, proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (înregistrare copii, înscrieri la școala, asigurări de sănătate, etc).


 

 

FNTM acționează în componenta de antreprenoriat a proiectului, alături de partenerii SC DAD EXPERTISE, AJOFM, INTRATEST, BPI GROUP și Fundația PAEM Alba pentru dezvoltarea abilităților și cunoștințelor grupului țintă, promovând educația și inițiativele antreprenoriale, 

 

În mod particular, FNTM va asigura educația antreprenorială a 40 persoane în cadrul a două cursuri acreditate ANC de Inițiere în Competențe Antreprenoriale și prin urmarea unuia dintre cele două cursuri de e-Learning dezvoltate de FNTM: Antreprenor și Întreprinzător în turism

 

Pentru înscriere în proiect, vă rugăm să contactați consultantul antreprenorial FNTM, care vă va invita la întâlnirile cu potențialul grup țintă și cu partenerii, urmând ca experții de recrutare ai Muncipiului Alba Iulia sa vă înregistreze în proiect, în urma verificărilor îndeplinirii condițiilor de eligibilitate.

Contact consultant antreprenorial FNTM, Claudia Pilat, e-mail: claudia.pilat@fntm.ro, telefon: 0745861220.

 


Cursuri gratuite de antreprenoriat și management oferite de FNTM

 

Programe de formare acreditate ANC

FNTM va oferi acces la programe de formare Inițiere în Competenţe antreprenoriale, acreditate ANC - Autoritatea Națională pentru Calificări, pentru 40 de beneficiari selectați în proiect, în perioada iulie-septembrie 2018. 

 

Vor fi organizate două programe de formare, structurate pe 5 zile fiecare, dintre care 4 zile de instruire (18 ore de teorie, 6 ore de practică) și o zi de evaluare.

Fiecare program de formare este susținut de câte 2 traineri care transmit cunoștințele teoretice și oferă sprijin cursanților în realizarea planurilor de afacere din componenta practică a cursurilor.
 

Programe e-Learning FNTM
 

Pentru aprofundarea cunoștințelor și inițierea și demararea unei afaceri, invităm persoanele care au participat la programul de formare ANC Inițiere în Competenţe antreprenoriale dar și alți doritori să se înscrie la Programele e-Learning de antreprenoriat și management realizate de FNTM, care se vor studia în perioada iunie-octombrie 2018.

 

La alegere, beneficiarii selectați vor avea acces și la unul din cele două programe e-Learning de educație antreprenorială  - „Antreprenor” sau „Întreprinzător în turism”, care se studiază pe platforma online edusa.ro, respectiv pe intreprinzatorturism.ro pe o perioadă de maxim 6 luni și cuprind câte 6, respectiv 5 module de curs.

 

Materia Programelor e-Learning este structurată în module de învăţare, si contin cate circa 200 de ore de teorie completate de studii de caz, materiale video, momente didactice animate, biblioteci de resurse.

 

Concurs planuri de afaceri
 

În urma participării la programul de formare ANC Inițiere în Competențe antreprenoriale și la sesiunile de consultanță/ consiliere, persoanele interesate se pot înscrie la concursul de planuri de afaceri, în vederea obținerii unei finanțări de 25.000 euro (la cursul InfoEuro din 2016) pentru dezvoltarea unei activități independente.
 

FNTM va oferi subvenții pentru 3 planuri de afaceri viabile selectate prin concurs la nivelul proiectului și vor monitoriza demararea și buna derulare a acestor start-up-uri. Concursul se va desfășura în prioada noiembrie 2018 - februarie 2019, în baza unei metodologii de participare și selecție anunțată ulterior.
 

Înscriere
 

Persoanele interesate de participarea la cursurile de antreprenoriat (Inițiere în Competențe antreprenoriale și Programe e-Learning) și la sesiunile de consultanță antreprenorială, sunt rugate să contacteze consultantul antreprenorial FNTM. Pentru înscrierea în proiect Claudia Pilat vă va direcționa către echipa de recrutare a Municipiului Alba Iulia.


 
Claudia Pilatconsultant antreprenorial FNTM

E-mail: claudia.pilat@fntm.ro
Telefon: 0745861220