Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Proiect MICESA: Sprijin financiar si pachete alimentare pentru prescolari 13-06-2019

Image result for site:fntm.ro micesa

 

„Exemplul este cel mai bun percept“, spunea Aesop, referindu-se la importanţa educaţiei pentru copii.  Pornind de la această afirmaţie, fiecare ştim că anii de grădiniţă sunt despre atașament, afecțiune, dăruire, dragoste necondiționată, siguranță și explorare.

 

O componentă importantă a proiectului Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“ este cea dedicată educaţiei.

 

Comunităţile vizate: „Chicago“ (2 blocuri de pe strada Gladiolelor, cu 130 de apartamente),  Goldiş (trei blocuri de pe strada V. Goldiş, nr.12, 14 și 16,  cu 201 apartamente locuite); și Pâclişa (910 persoane potrivit actelor colectate de experții proiectului, în faza de cercetare).

 

Un număr de 25 de preşcolari din comunităţile amintite sunt sprijiniţi de experții proiectului pentru participarea la educaţia timpurie, astfel fiind îndeplinite condițiile optime pentru acumularea abilităților și cunoștințelor specifice.

 

Pentru a suplimenta valoarea formativă sau informativă a metodelor didactice în procesul de învăţământ, educatorii apelează şi la materiale didactice. Este unul dintre argumentele luate în calcul de experţii proiectului,  când au prevăzut ca fiecare dintre cei 25 de preşcolari să primească lunar câte un set de materiale didactice.

 

Tot din bugetul proiectului, fiecare preşcolar primeşte şi un sprijin financiar de 1800 lei/an şcolar, cât şi pachete alimentare.

 

MICESA-proiect cu servicii integrate

Pachetul de măsuri gândite prin proiectul MICESA are ca scop, pe termen mediu și lung, reducerea abandonului școlar, creșterea nivelului educaţional la nivel local, prin urmare reducerea ratei șomajului pentru tinerii absolvenți. Se înțelege de la sine că o pregătire mai bună și orientată către cerințele pieței muncii duce la o dezvoltare economică și socială locală durabilă.

Serviciile furnizate de experții proiectului sunt integrate, ceea ce înseamnă că ating aspecte esențiale care țin de sfera socială, profesională, medicală, educațională, juridică etc. Altfel spus, vor avea ca scop creşterea accesului la educaţie, servicii medicale şi sociale, piaţa muncii, la  asistenţă juridică pentru reglementarea actelor, la îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, respectiv susţinerea antreprenoriatului.

Experții vor implica grupul țintă în proiect în așa fel, încât să conștientizeze importanța participării la activitățile integrate amintite. În acest sens, serviciile vor fi adaptate nevoilor reale, vor fi individualizate, atractive și în acord cu nevoile fiecărei persoane. Sunt doar câteva dintre pârghiile folosite pentru determinarea comunității să devină activă în rezolvarea problemelor sale.

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia – MICESA“,  cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.

Detalii concrete legate de înscrierea în proiect obţineţi de la experții: Livia ISTRATE: 0720-450887; Cristina BOC: 0753-115506; Petronela ȘERBAN: 0752-476357.