Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie la depunerea de oferte pentru achizitia unei aplicatii software de managementul proiectului 22-10-2010

 

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a unei aplicatii software de managementul proiectului, conform specificatiilor tehnice prevazute in Documentatia pentru ofertanti.

Sursa de finantare este Proiectul RURAL-Antreprenor, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/83/5.2/S/59596.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

Specificatiile tehnice ale aplicatiei software trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti.

Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata prin email: info@fntm.ro;alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

Termenul limita de depunere a ofertelor este 27.10.2010, ora 12.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail la adresa info@fntm.roalexandru.popescu@fntm.ro.

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

Marius Raul Bostan
Presedinte