Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere oferte pentru achizitie servicii de abonamente telefonie mobila si internet portabil 04-03-2011

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a unui numar de 24 de abonamente de telefonie mobila si 20 abonamente de internet portabil. 

 

Obiectul contractului de servicii il constituie prestarea unor servicii de telefonie mobila si internet portabil.  

 

SpecificaĊ£iile complete se regasesc in Documentatia pentru ofertanti, care poate fi solicitata prin email:alexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Sursa de finantare este Proiectul Intreprinzatori in turism – pensiuni in Romania, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/92/3.1/S/64346.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 09.03.2011, ora 13.00, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail la adresa alexandru.popescu@fntm.ro.

 

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 

 

 

Marius Raul Bostan

Presedinte FNTM