Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Invitatie depunere de oferte pentru achizitie telefoane mobile 20-10-2010

Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri organizeaza procedura de achizitie a unui numar de 24 telefoane mobile, conform specificatiilor tehnice prevazute in Documentatia pentru ofertanti.

 

Sursa de finantare este proiectul RURAL-Antreprenor, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, avand Contractul de finantare POSDRU/83/5.2/S/59596.

 

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este pretul cel mai scazut.

 

Specificatiile tehnice ale produselor trebuie sa raspunda cerintelor minime prezentate in Documentatia pentru ofertanti.

 

Documentatia pentru ofertanti poate fi solicitata prin email: info@fntm.roalexandru.popescu@fntm.ro, sau prin fax: 031.814.5925.

 

Termenul limita de depunere a ofertelor este 25.10.2010, ora 10.00 AM, la sediul achizitorului din Bucuresti, str. Dumbrava Rosie nr. 2, etaj 1, sector 2, cod postal 020463 sau prin e-mail la adresa info@fntm.roalexandru.popescu@fntm.ro.

 

Pentru alte informatii, va puteti adresa la numarul de telefon/fax 021.318.3873, persoana de contact – Alexandru Popescu, consilier juridic.

 
 

Marius Bostan

Presedinte FNTM