Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Granturi Electrica pentru proiecte în educație, sănătate, mediu sau cultură 07-09-2017

 

Electrica SA a lansat cea de-a doua ediţie a programului de granturi “Electrica pune România într-o altă lumină”, un concurs online de proiecte prin care compania Electrica încurajează inițiativele sustenabile. Valoarea totală a finanţărilor oferite de Electrica SA prin acest program este de 50.000 de euro.

 

Programul se desfășoară în perioada 21 august – 22 septembrie, sub forma unei competiții naționale de proiecte prin care vor fi finanțate inițiative din urmatoarele domenii: educație, servicii sociale și de sănătate, mediu, cultură şi sport.

 

Atât persoanele fizice, cât și organizațiile neguvernamentale, instituțiile publice și de învăţământ au oportunitatea sa propuna proiecte care pot solicita finanțare din partea Electrica de cel mult 10.000 euro.

 

Proiectele propuse trebuie să se desfășoare pe aria geografică a României Electrica și pot acoperi unul sau mai multe din următoarele domenii: 

 

educație (pentru copii și tineri, prin programe educationale); servicii sociale și de sănătate (pentru îmbunătățirea nivelului de trai, a stării de sănătate și de a ajuta persoanele cu diverse deficiențe);

 

mediu (sprijină şi desfăşoară activităţi/proiecte care au ca scop protecţia şi responsabilitatea faţă de mediul înconjurator); 

 

cultura (desfăşoară activităţi, dezvoltă proiecte şi evenimente împreună cu organizaţii de renume şi ONG-uri în domeniul cultural).

 

sport (proiecte care incurajeaza miscarea si diminuarea sedentarismului, performanta sportiva), atât timp cât activităţile derulate:

 

 • - răspund unor nevoi identificate la nivelul comunităţii (cu atât mai mult cu cât respectivele nevoi au fost identificate prin consultarea activă a membrilor comunității, îndeosebi cei direct afectați);

 • - respectă categoria în care se încadrează proiectul; permit obţinerea unor rezultate clare, vizibile;

 • - au un impact pe termen lung.

 

Sunt încurajate proiectele:

 

 • - inovatoare;
 • - care pot genera sau economisi resurse:
 • - care propun soluții pentru utilizarea eficientă a resurselor naturale/inovează pentru protecția mediului;
 • - care pregătesc beneficiarii pentru a ocupa un loc de muncă sau creează locuri de muncă;
 • - care creează mecanisme sustenabile care generează venituri pe care le reinvestesc în proporție de 100% în activitatea organizației participante/organizației gazdă sau în comunitate;
 • - activități cu scop social care, în măsura în care generează venituri, le reinvestesc integral în comunitate;
 • - care identifică şi mobilizează şi alte resurse din comunitate;
 • - care implică o mobilizare mai largă a comunității, dincolo de echipa de proiect direct implicată în realizarea activităților/care stimulează și valorizează participarea activă a membrilor comunității, îndeosebi a celor direct afectați – pe toată perioada de derulare a proiectului.

 

Înscrierea online a propunerilor de proiect  se poate face până în data de 22 septembrie, iar anunțarea câștgătorilor se va face pe 25 octombrie pe site-ul electrica.ro.

 

Înscrierea proiectului: aici

 

Formularul de inscriere „Electrica pune România într-o altă lumină” editia 2017 il puteţi previzualiza: aici

 

Formularul de buget necesar pentru propunerea de proiect il puteti descarca: aici