Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

Datele de desfasurare a celor doua sesiuni de formare antreprenoriala din cadrul proiectului MICESA 13-07-2018

Prin proiectul MICESA organizăm Programul de inițiere în Competențe Antreprenoriale, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări  - ANC, pentru persoanele selectate în grupul țintă.

 

2 cursuri de formare antreprenorială ANC vor fi organizate pentru 40 de beneficiari selectați prin proiect, dintre care minimum 16 femei.  Cursurile sunt organizate de Fundația Națională a Tinerilor Manageri - FNTM, partener în proiectul MICESA, în perioada iulie - septembrie 2018.

 

FNTM are o experiență vastă în organizarea de programe de instruire și deține autorizare ANC, ca furnizori de formare profesională în programe de Competențe Antreprenoriale.

 

Structura Programului de formare

 

Cele 2 sesiuni de curs de formare ANC sunt structurate pe o perioadă de 5 zile, dintre care 4 zile de instruire (18 ore de teorie, 6 ore de practică) și o zi de evaluare. Vor participa câte 20 de persoane per curs. Perioadele de desfășurare sunt planificate la momente diferite de timp, pentru a permite tuturor persoanelor interesate să aleagă perioada de participare, în funcție de disponibilitate.

 

Avem stabilite împreuna cu trainerii cele 2 perioade în care se va desfășura sesiunile de curs:

 

 

20 - 24 iulie 2018 

 
06 - 10 septembrie 2018

 

Ambele sesiuni vor fi susținute de doi formatori FNTM, Alin Angheluță şi Mihai Roşca, cadre universitare în cadrul Academiei de Studii Economice - București.

 

 

Alin Angheluţă este antreprenor, cadru didactic universitar, la Departamentul de Marketing din ASE Bucureşti - preparator, asistent, lector, conferenţiar. A realizat multe articole ştiinţifice, cărţi, prezentări la conferinţe internaţionale, a participat la mai multe proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, este membru al câtorva asociaţii profesionale internaţionale în domeniul marketingului.

 

Mihai Roşca este cadru didactic universitar la ASE. Are 39 de ani și este profesor în cadrul Departamentului de Marketing, Academia de Studii Economice din București.  A lucrat în firme de cercetări de marketing si agenții de publicitate. A absolvit Facultatea de Comerț și este doctor în economie, titlul tezei fiind „Impactul marketingului ecologic asupra întreprinderilor româneşti”. A urmat un program postdoctoral pe tema „Modelarea comportamentului de consum al produselor ecologice prin utilizarea cercetărilor de marketing in contextul dezvoltării durabile pentru creșterea calității vieții” care a inclus și un stagiu de pregătire la Universitatea De Montfort, Leicester, Marea Britanie.

 

Aici puteți afla mai multe informații despre cei doi formatori.

Aici puteți consulta lista persoanlor admise la curs.

 

Tematicile studiate în cadrul cursului sunt:

 

 

Introducere în antreprenoriat
 
Inițierea unei afaceri
 
Organizarea activității
 
Strategia de marketing
 
Negocierea contractelor
 
Politica de promovare
 
Finanțarea unei afaceri
 
Dezvoltarea produselor/serviciilor afacerii
 
Managementul  resurselor umane
 
Evidență contabilă
 
Sistemul de evidență financiară
 
Strategiile de dezvoltare și riscurile afacerii
 
Logistica necesară afacerii
 
Planul de afacere

 

Mai jos puteți programul primei sesiuni de curs, ce se va desfășura în perioada 20 - 24 iulie 2018.

 

 

Noțiunile studiate în cadrul cursului sunt utile în dezvoltarea unei idei de afacere și în elaborarea unui plan de afacere.  Fiecare program de formare este susținut de cei 2 traineri, care transmit cunoștințele teoretice și oferă suport cursanților în realizarea de planuri de afacere, în componenta practică a cursului.

Pe parcursul instruirii cursanții vor parcurge împreună cu trainerii materialele didactice, vor discuta studiile de caz prezentate și vor colabora în cadrul grupurilor de lucru. Cursanții vor realiza proiecte aplicative în echipă și vor elabora modele de planuri de afaceri utile în inițierea unui business.

 

Evaluarea finală va consta în proba teoretică: test grilă final, din toate tematicile studiate și proba practică: prezentarea proiectelor aplicative.

Fiecare participant, absolvent al cursului, va primi ulterior Certificatul de absolvire a Programului de inițiere în Competențe antreprenoriale, emis de ANC.

 

 

Mențiuni
 
Pentru participarea la programul de formare Inițiere în Competențe antreprenoriale, acreditat ANC, fiecare cursant va primi o subvenție de 5 lei/oră, adică 160 de lei pentru participare integrală la curs (32 ore - curs + evaluare-testare).
 
Costurile logistice și masa pentru toți participanții, vor fi suportate de către FNTM, prin proiectul MICESA. Mai multe detalii despre organizare vor fi transmise ulterior.
 
Acest curs este dedicat doar beneficiarilor care nu au mai participat la un alt Program acreditat ANC, de formare în Competențe antreprenoriale, gratuit, cofinanțat din orice fonduri publice (inclusiv Fonduri Structurale).

 

Parcurgerea și absolvirea cursului de inițiere în Competențe Antreprenoriale, completat de un Program e-Learning, puse la dispoziție gratuit prin proiect,  vă oferă oportunitatea de a vă dezvolta ideea de business într-un plan de afacere concret.

Această etapă de educație antreprenorială vă ajută să vă pregătiți pentru participarea la Concursul de planuri de afaceri organizat prin proiect, în perioada decembrie 2018 - februarie 2019, prin care se vor selecta 15 de planuri de afaceri. Fiecare beneficiar cu plan de afacere selectat va primi finanțare de maximum 25.000 de euro (calculat la cursul InforEuro aferent lunii aprilie 2016) pentru demararea propriului business.

 

 

Proiectul „Măsuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale în comunitățile marginalizate din Municipiul Alba Iulia - MICESA“, cu o durată de 36 de luni, este derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, în parteneriat cu: DAD EXPERTISE S.R.L, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței  de Muncă Alba, Colegiul Tehnic „Dorin Pavel“ Alba Iulia, Fundația Națională a Tinerilor Manageri, Fundația PAEM Alba, Filiala de Cruce Roșie a Județului Alba.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capitalul Uman (POCU) 2014-2020.