Fundatia Nationala a Tinerilor Manageri

32 de proiecte în valoare de 76 milioane euro aprobate prin Diaspora Start-up 12-07-2017

Urmărește-ne cu un Like pe pagina FNTM de Facebook, AICI.


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) a aprobat 32 de proiecte în valoare de 76 milioane euro, prin Diaspora Start Up.
 

Ministerul Fondurilor Europene împreună cu Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni au deschis pe 12 octombrie 2016 apelul pentru Programul „Diaspora Start-up”, cu o alocare de 30 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020. 
 

Propunerile de proiecte au fost depuse în 2016 în cadrul apelulului de proiecte POCU/89/3/7/ „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Diaspora Start Up” de către administratorii de schemă de antreprenoriat (autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă, organizații sindicale și patronale, asociații profesionale și ONG-uri).
 

Schema de antreprenoriat „Diaspora Start-up” a fost destinată românilor din Diaspora și celor reîntorși recent în țară, care intenționează să lanseze o afacere în România.
Schema creează oportunități de reîntoarcere în România pentru ca românii din diaspora să valorifice abilitățile dobândite în străinătate (antreprenoriale și/sau profesionale). Obiectivul „Diaspora Start-up” este încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării de întreprinderi cu profil non-agricol în zona urbană.

 

Pentru accesarea fondurilor acestui apel s-au parcurs două etape. În prima etapă, care s-a încheiat, administratorii de schemă de antreprenoriat au depus propunerile de proiecte în valoare de maximum 5.000.000 euro prin care s-au angajat să pregătească viitorii antreprenori și să le acorde acestora subvenții pentru lansarea afacerilor în țară.

Propunerile de proiecte au fost depuse până pe 29 noiembrie 2016 de către organizațiile interesate - administratori de schemă de antreprenoriat.
 

În cea de-a doua etapă, care urmează să se desfășoare, cetățenii români eligibili, care doresc să își înființeze o întreprindere, pot accesa fonduri în valoare maximă de 40.000 de euro și pot urma programe de formare antreprenorială de tip e-learning și/sau față în față, prin intermediul proiectelor implementate de administratorii schemei de antreprenoriat.
 

Sunt eligibili cetățenii români cu vârsta minimă de 18 ani, care locuiesc în străinătate de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în mediul urban din România (cu excepția regiunii București - Ilfov) și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- intenționează să înființeze o afacere nonagricolă în mediul urban

- au reședința/ domiciliul în zona rurală sau urbană, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României (regiunile țării cu excepția București - Ilfov)

- au vârsta de minimum 18 ani

- posedă cetățenia română

- fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni până la momentul înscrierii în grupul țintă

- demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate în domeniul în care dorește să lanseze o afacere - SAU demonstrează capacitatea tehnică și profesională printr-un contract de muncă sau de colaborare ori alt document similar, în domeniul în care dorește să inițieze afacerea în cadrul proiectului, - SAU demonstrează cunoștințele de specialitate prin documente recunoscute de statul roman sau cursurii de scurtă durată, în domeniul în care dorește să lanseze afacerea în cadrul proiectului (detalii în GHID).

Lista celor 
32 de cereri de finanțare aprobate prin Diaspora Start Up.